Про наш ліцей

« Школа починається з любові » 

девіз ліцею імені В’ячеслава Чорновола

м. Івано-Франківська

Вже понад 60 років, як даний заклад готує у дорослий світ своїх вихованців. Час змінює все, але одне лишається незмінним  — просторі класи, кабінети, світлі, довгі коридори… Та шана йому не за «красні хороми», а за тепло і доброзичливу атмосферу, що панувала і панує у цих стінах.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ

Мета ліцею забезпечити учневі такі умови для навчання, коли дитина отримує можливість уперше побачити себе та світ навколо себе, що є головною умовою для досягнення кожним учнем успіху в житті.

Педагогічний колектив ліцею через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працює над реалізацією річної теми: «СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ, ПЕРЕХОДУ ДО ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНЯ»

Головними  завданням педагогічного колективу ліцею  є:

 • задоволення потреб громадян у наданні загальної середньої освіти в обсязі  державного мінімуму у форматі загальноосвітнього навчального закладу;

 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

 • виховання загальнолюдських цінностей особистості, доброти, милосердя;

 • формування і розвиток соціально зрілої  творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

 • створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державного стандарту.

Важливим для нашого ліцею є його імідж, традиції, історія.

Імідж ліцею імені В. Чорновола полягає в орієнтації навчального процесу на суб’єктність, в якому рівень взаємостосунків педагога й учнів забезпечує реальну можливість успішного інтелектуального і психічного становлення кожної дитини.

Концепція розвитку нашого ліцею визначає такі головні завдання у формуванні моделі випускника, майбутнього громадянина України:

 • створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

 • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

 • виховання школяра-ліцеїста як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

 • формування у здобувачів освіти бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання впродовж усього життя;

 • виховання у ліцеїстів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

 • виховання учня як людини моральної, відповідальної, людини культури із розвиненим естетичним ставленням до навколишнього світу і самого себе.