Учні

Наш девіз:

Двадцять перше століття по світу іде і нове покоління за собою веде,
що врятує Вкраїну, возвеличить її,
бо в серцях покоління будуть сили нові.


Закони честі учня

1.  Вивчати основи наук, щоб своїми знаннями сприяти зростанню наукового потенціалу нашої держави.
2.  Виховувати в собі найкращі людські якості: чесність, порядність, гуманність, працьовитість.
3.  Берегти честь учня своїм сумлінним навчанням, культурною поведінкою, бути взірцем для всіх.
4.  Цінувати і берегти дружбу, бути вірним і надійним другом, в скрутні хвилини підтримувати своїх друзів.
5.  З вдячністю і повагою ставитися до батьків та викладачів.
6.  Дбати про своє здоров’я, пропагувати здоровий спосіб життя,зробити своє життя змістовним, цікавим, духовно багатим.
7.  Свої знання, уміння і працю спрямовувати на процвітання України.


Структура учнівського самоврядування

 

Учнівське самоврядування – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливості у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів. Він обирається на загальному форумі і підзвітний йому на один навчальний рік. До нього входить по одному учневі з кожного класу. З членів обирається президент, віце-президент, голова Ради самоврядування початкової школи, голова Ради самоврядування 5-11 класів та керівники центрів на організаційному засіданні прямим відкритим чи таємним голосуванням. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосувала більшість голосів.
Президент, віце-президент і голови Рад не є членами центрів. Президент здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу центрів, проводить засідання шкільного парламенту.Віце-президент здійснює роботу з активізації діяльності центрів, контролює виконання рішень засідань шкільного парламенту, планує його роботу, здійснює оформлення матеріалів. У разі відсутності президента виконує його обов’язки. Керівники центрів звітують не рідше одного разу в місяць на засіданнях шкільного парламенту. Систематично проводять роботу зі свого напрямку і подають віце-президенту інформацію.

 


Напрями діяльності учнівського самоврядування

  • Управлінський: Організація та проведення виборів до органів учнівського самоврядування, проведення засідань та конференцій.

  • Організація інформаційно-просвітницької роботи.

  • Дозвіллєвий: проведення свят, тематичних вечорів, розважальних заходів, конкурсів, змагань.

  • Інформаційний: висвітлення діяльності учнівського самоврядування у прес-релізах, репортажах, інформування учнів про їхні права та обовязки, написання статей, опитування.

  • Шефська робота з молодшими школярами.