Звіт директора ліцею ім. В. Чорновола Підручного В.С. за 2019-2020 н.р.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості.

Моя діяльність, як директора, здійснювалась у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» на пріоритетах НУШ нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою, на реалізацію регіональних та районних програм, оптимізацію мережі і розвиток закладу, створення умов для навчання і
виховання учнів, праці педагогічних працівників, впровадження нових освітніх
технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків.

Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль та створювалися умови для виконання робочих навчальних планів та річного плану роботи школи.

 Основна мета моєї діяльності, як керівника ліцею:

– створення умов для навчання здобувачів освіти, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах НУШ.

– вдосконалення педагогічної системи ліцею  відповідно до запитів батьків і здобувачів освіти.

– забезпечення функціонування та розвитку ліцею, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку здобувачів освіти.

– покращення умов навчання та проживання в пришкільному інтернаті.

З питань виховної роботи:

 • Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
 • Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.
 • Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
 • Формування в учнів патріотичних почуттів, виховання національної гідності, правосвідомості.
 • формування почуття особистої причетності до збереження природних багатств.
 • виховання поваги Конституції, законодавства України.
 • виховання і розвиток потреб у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я здобувачів освіти як найвищої соціальної цінності, активізація роботи органів учнівського самоврядування, робота з батьківською громадськістю.

Порівняно з 2018-2019 навчальним роком  мережа класів школи та кількість здобувачів освіти у ліцеї збільшилася. У закладі нараховувався  961 здобувач освіти, 34 класи.

Серед учнів 1-4 класів, відсоток якості знань – 84,8%.

Серед учнів 5-9 класів, відсоток якості знань – 65%.

Серед учнів 10-11 класів, відсоток якості знань – 67,1%.

Переможці предметних олімпіад ІІ етапу:

Прізвище, ім’я, по батькові учня Клас Предмет
1 Карпин Христина 8-А історія
2 Замулінській Віталій 8-Б історія
3. Чудак Еліана 8-А англійська мова
4. Карпин Христина 8-А географія
5. Мазуряк Іван 7-В українська мова та література
6. Кишинська Наталія 6-А математика
7. Шкунда Максим 6-Б математика
8. Гринчишин Яна 11А трудове навчання
9. Бортник Вікторія 9 трудове навчання
10. Федьків Вікторія 8-Б ОХЕ
11. Шкунда Максим 6-Б ОХЕ
12. Грабовька Наталія 7-В ОХЕ
13. Кабан Владислав 5-Б ОХЕ

Розпочинаючи навчальний процес в інклюзивних класах, ми чітко визначили, ще інклюзія – це, насамперед, адекватно вибраний метод навчання, який враховує можливості кожної дитини. Двадцять чотири педагоги здійснюють навчання у чотирьох інклюзивних класах. Для кожного учня розроблено індивідуальний план відповідно до висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку кожної дитини. Впродовж року в інклюзивних класах педагоги робили наголос на розвиток сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх фізичних або розумових проблемах. Взаємодія з іншими дітьми сприяла когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей у ООП.

Методична робота в ліцеї спрямована на удосконалення системи роботи з підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, активізації їх творчого потенціалу, формування здатності до швидкої адаптації в зв’язку з переходом на новий зміст. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, що сприяла оптимізації навчально – виховного процесу в школі. Рівень педагогічної майстерності протягом року зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрована навколо науково – методичної проблеми.

Науково-методичною проблемою  є : «Всебічний розвиток особистості, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей, необхідних для успішної самореалізації компетентностей; виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного виробу та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству».

У ліцеї були проведені загальношкільні заходи 2019-2020 н.р.:

 1. «Ми за здорове харчування» – загальноміський конкурс (жовтень).
 1. «Ті дні у пам’яті народній» – загальношкільний збір-реквієм до Дня пам’яті жертв голодомору в Україні 1932-1933 р.р.
 2. «Зі смаком добра» – загальношкільні благодійні ярмарки.
 3. «Гідність та свобода – найважливіші людські цінності» – загальноміське відкриття Всеукраїнського правового декадника.
 4. «В’ячеслав Чорновіл: сила духу і віри» – загальношкільний захід-посвята у ліцеїсти.

Виходячи з вищезазначеного, педагогічний колектив ліцею планує продовжити роботу по удосконаленню форм і методів роботи на уроках, використовуючи сучасні інноваційні технології, вивчаючи індивідуальні здібності та особливості кожного здобувача освіти, керуючись викладеним в Концепції «Нової Української Школи».

Залиште свій коментар