Довідник для батьків

Що потрібно для вступу до ліцею імені В’ячеслава Чорновола

Дізнайтесь більше про ліцей, прочитавши інформацію на сайті. Якщо у вас залишаються запитання, зателефонуйте  секретарю  школи за телефоном 75-78-91.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ КОЖНОГО ВІВТОРКА І П’ЯТНИЦІ З 10:00 ДО 14:00.

Кожного року ми зустрічаємось з родинами першокласників на Днях відкритих дверей. На заході ви детальніше ознайомитесь з концепцією роботи ліцею та нашими методиками викладання. 
Участь родини у навчально-виховному процесі відіграє значну роль, саме тому співбесіда з батьками є важливим етапом вступу до школи. Ми запросимо батьків до співпраці з  адміністрацією та педагогами. 

Зарахування дітей до загальноосвітнього навчального закладу

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання зарахування дітей до загальноосвітніх навчальних закладів є:

· Закон України «Про загальну середню освіту» (стаття 18);

· Положення про загальноосвітній навчальний заклад (пп.18-26);

· Наказ МОН від 16.04.2018 р. №367 , яким передбачено, що зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного із батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за зразком згідно додатку до наказу МОН України.

До заяви додаються:

Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

Оригінал або копії медичної довідки за формою ПОД № 086-1/0, затвердженою наказом МОЗ України від 16.08.2010 р. № 682, яка містить інформацію про результати медичного огляду та рекомендації щодо занять фізичної культури.

Довідка за формою № 063/0 «Картка профілактичних щеплень», затверджена наказом МОЗ України від 10.01.2006 р. № 1 (лист МОН України від 29.03.2018 р. № 111-01/89).

Підставою для зарахування дитини є:

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини, до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну чи повну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витяг з протоколу засідання ПМПК.

Згідно з п. ІІ. 1. Наказу МОН України № 367 від 16.04.2018 р. визначено, що заяву та документи подає один з батьків дитини – особисто до 31 травня. 

При поданні заяви одним із батьків необхідно пред’явити документи, що підтверджують місце проживання дитини чи одного із її батьків на території обслуговування закладу.

До 1 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти мають підтвердження, а також діти, які є рідними братами та сестрами дітей, які є здобувачами освіти в цьому закладі чи дітьми працівників цього закладу.

До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування школи, за результатами жеребкування.

Діти зараховуються на вільні місця до закладу за умови подання до 15 червня необхідних документів та довідки закладу освіти, на території обслуговування, якого проживає дитина, про не зарахування дитини до цього закладу.

При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки її знань щодо засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.

Правила прийому дітей до ліцею

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» у березні 2018 року буде затверджено Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, яким передбачено, що :

Зарахування*до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини чи повнолітньої особи, поданої особисто та за відповідною формою (зразок отримати у секретаря ліцею).

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу;

2) оригінал або копія медичної довідки № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів): табель навчальних досягнень за відповідний клас, свідоцтво, інший документ, що підтверджує здобуття освіти.

Примітка. У випадку подання копій медичної довідки та/або документа про освіту оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.

*Для зарахування дитини до 1 класу один з батьків дитини особисто має подати до закладу освіти заяву та інші документи, визначені пунктами 4-5 розділу І Порядкуне пізніше 31 травня.

До 5 класу закладу освіти, у структурі якого є початкова школа, переводяться всі учні 4 класу цього ж закладу освіти, крім тих, які були переведені до іншого закладу або відраховані відповідно до цього Порядку.

За умови наявності вільних місць зарахування на них здійснюється у такій черговості:

 • усі діти, які мають право на першочергове зарахування відповідно до цього Порядку;
 • усі інші діти або переможці конкурсу, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 15-28 розділу ІІ (крім строків) лише у разі, якщо кількість заяв перевищує кількість вільних місць.

** Для зарахування до 5 класу закладу освіти, у структурі якого немає початкової школи,заяви подаються не пізніше 15 червня.

Зарахування здійснюється у такій черговості:

 • усі діти, які мають право на першочергове зарахування відповідно до цього Порядку;
 • усі інші діти або переможці конкурсу, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 15-28 розділу ІІ (крім строків) лише у разі, якщо кількість заяв перевищує кількість вільних місць.

 Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови, якщо конкурс не проводиться) відбувається у такому порядку:

до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування відповідно до цього Порядку;

впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

Територія обслуговування ліцею імені В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міської ради

1. вул. В’ячеслава Чорновола (від Сорохтея до кінця),

2. вул. Сорохтея (від Чорновола до хлібокомбінату)

3. вул. Гвардійська

4. вул. Симона Петлюри

5. вул. Польова

6. вул. Довженка (непарні до №7)

7. вул. С. Снігуровича

8. вул. С. Галечко

9. вул. Карпатської Січі

10. вул. Волошина

Ми чекаємо від батьків:

   • віри у свою дитину та прийняття не лише її сильних сторін, а й слабких;
   • бажання розвивати творчі здібності та всіляко заохочувати прояви ініціативи свого сина чи доньки;
   • довіри до всіх, хто працюватиме з дитиною: до керівництва школи, вчителів, психологів, адже всі вони — професіонали, віддані своїй справі, які дивляться з вами в одному напрямку і готові до діалогу та співпраці;
   • чіткого розуміння, що навчання для дитини є своєрідною роботою, що повинна цінуватися і сприйматися так само, як і ваша щоденна робота;
   • зацікавленості шкільними справами дитини та готовності повідомити Школі, якщо виникають зміни у поведінці дитини;
   • підтримки здорового способу життя;
   • поваги до української мови, культури та традицій.

Ми завжди відкриті для вас і впевнені, що разом нам вдасться вповні досягти поставленої мети.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ БАТЬКІВ?

Один з принципів Нової української школи – партнерство, у тому числі між школою та батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а отже – впливати на освітній та виховний процеси.

Відтепер батькам легше контролювати фінанси школи. Усі навчальні заклади, які отримують публічні кошти (це, наприклад, бюджетні кошти та благодійні внески), зобов’язані оприлюднювати свій кошторис та інформацію про витрати. І батьки тепер можуть здійснювати перерахування благодійних внесків цілеспрямовано на школу, а не збирати готівкові кошти, які дуже складно обліковувати.

Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжний камінь, який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя. 

І врешті – зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.

Професійна орієнтація

Професійна орієнтація — це наукова дисципліна, яка допомагає людині обрати свою майбутню професію з урахуванням всіх її здібностей, потреб і бажань. Також профорієнтація містить технологію розвитку у людини позитивного ставлення до праці.

Процес профорієнтації здійснює профорієнтолог, до якої він залучає учнів на всіх етапах їхнього навчання. Робота з профорієнтації охоплює такі етапи: інформаційний (профосвіта); діагностичний; консультування; трудові спроби; співбесіди.

Перший етап — інформаційний. Перш ніж обрати професію, абітурієнти мають отримати максимум інформації про професії, їх зміст, статус на ринку праці, рівні освіти, перспективи працевлаштування, можливості продовження навчання.

Другий етап — діагностика. Для того, щоб обрати якусь конкретну професію, абітурієнт має визначити які у нього схильності, інтереси, чи усвідомлює він до кінця свій вибір.

Третій етап — консультування. Передбачається, що протягом консультацій кожен абітурієнт отримає індивідуальну консультативну допомогу у виборі професії. Також проводиться робота зі cхемою аналізу професій. У процесі консультації може відбуватися переорієнтація абітурієнтів на іншу професію , якщо обрана ним професія є неактуальною або не відповідає здібностям абітурієнта, однак кінцевий вибір залишається за ним.

Четвертий етап — трудові спроби. На цьому етапі майстри виробничого навчання або педагоги проводять практику з абітурієнтами, які первинно визначилися з професією (спеціальністю), в лабораторіях і навчально-виробничих майстернях закладів професійного навчання. Під час трудових спроб абітурієнти знайомляться з робочими місцями, їх технічним оснащенням; порівнюють свої очікування з реальними умовами трудової діяльності; оцінюють свої можливості в обраній професії.

П’ятий етап — співбесіда. Адміністрація та роботодавці спілкуються індивідуально з кожним абітурієнтом. Мета співбесіди — визначити, чи готовий працювати абітурієнт, і в разі його готовності запропонувати йому певну вакансію.

Послуги профорієнтації зазвичай надаються первинно шкільним психологом. Наступний етап – фахівцями Державної служби зайнятості у міських чи обласних центрах зайнятості.