Позаурочне життя

Школа — це життєвий простір дитини; тут вона не просто готується до життя, а живе. Тому виховна робота планується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною, керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між поколіннями. Важливу роль у цьому відіграє позакласна робота.

 
 

Позакласна виховна робота — різноманітна освітня і виховна діяльність учителів, вихователів ГПД, керівників  гуртків спрямована на виховання учнів на задоволення інтересів і запитів дітей організована в позаурочний час педагогічним колективом школи.

Її мета полягає у задоволенні інтересів і запитів дітей, розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності та спілкування. Домінуюча роль в її організації належать класному керівнику  вихователям ГПД, керівникам гуртків та секцій які є передусім організатором позакласних виховних заходів (організованої діяльності колективу, спрямованої на досягнення певної виховної мети), діють у співдружності з іншими педагогічними працівниками школи. Одночасно вони є ініціаторами залучення учнів свого класу до роботи в гуртках, секціях.

Позакласна виховна робота спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду. Не менш важливим є вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля, культурного відпочинку.

Особливість позакласної роботи полягає в добровільній участі в ній (учні обирають профіль занять за інтересами), суспільній спрямованості (зміст виховного впливу відповідає потребам суспільства, відображає досягнення науки, культури, мистецтва), ініціативності та самодіяльності учнів (врахування бажання дітей, їх пропозицій).

Педагогічний колектив нашого закладу використовує різноманітні форми позакласної виховної роботи. До них належать класні години, етичні бесіди, зустрічі з відомими людьми, екскурсії, тематичні диспути, розважальні вечори і ранки, свята, змагання, турніри, виставки, конкурси, ярмарки, колективні творчі справи та ін.